Sarunu pēcpusdiena “Darbs ārzmēs?!”

Visi interesenti aicināti piedalīties sarunu pēcpusdienā par darbu ārzemēs. Ar saviem pieredzes stāstiem par dzīvi, darbu un piedzīvojumiem dažādās valstīs dalīsies vairāki pasākuma viesi. Sarunas tiks organizētas neformālā stilā pēc World Caffe principa – sarunu grupām mainoties ik pēc 15 minūtēm. Pasākuma ilgums no 15.00 līdz 16.30. Transports nokļūšanai mājās tiks nodrošināts.
Šīs sarunas ir projekta “Esi drošs un radošs!” aktivitātes, ko pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.