Oktobris biedrības „Jaunvide” projektā „Esi drošs un radošs!”

Ar interesantām aktivitātēm un iedvesmojošiem viesiem ir aizritējis biedrības „Jaunvide” projekta „Esi drošs un radošs!” oktobris. Pirmajā tikšanās reizē projekta mērķgrupa — Vārkavas vidusskolas audzēkņi, tika aicināti uz iepazīšanās un saliedēšanās aktivitāti „Uz priekšu!”. Nedēļu vēlāk 9. un 10. oktobrī tika organizētas iedvesmas pēcpusdienas. 17. oktobrī skolēniem bija iespēja iepazīties ar jauniešiem, kas ieguvuši darba pieredzi ārzemēs. Savukārt rudens brīvlaika nedēļas nogale tika veltīta radošām nodarbībām par foto mākslu. Visu aktivitāšu mērķis ir paplašināt skolēnu redzesloku, palīdzēt iepazīt sevi, attīstīt sevī radošumu un vēlmi mācīties.

Oktobra sākumā projekta īstenotāji — biedrības „Jaunvide” dibinātāji aicināja skolēnus uz iepazīšanās un saliedēšanās aktivitāti, kuras laikā kopīgi tika pārrunāta projekta gaita un plānotās nodarbības. Projekta dalībnieki tika aicināti apdomāt, kādas jaunas prasmes, zināšanas vai sajūtas projekta laikā viņi vēlas iegūt, kādā veidā viņi varētu paši iesaistīties projekta norisē.

Nākamā tikšanas reize tika veltīta personības izaugsmes jautājumiem — divas pēcpusdienas nodarbības vadīja Jauniešu akadēmijas „Pacelt Pasauli” vadītāja, koučs un personības izaugsmes trenere Dace Briede-Zālīte.  Viņas vadībā jaunieši kopīgi varēja iepazīt tēmas, kas skar katra ikdienu un pašsajūtu — par smadzeņu darbības īpatnībām, pozitīvu emociju radīšanu, mērķu un vēlmju apzināšanos. Jauniešiem tika piedāvāta iespēja pildīt interesantus uzdevumus sevis iepazīšanai. Ar iespaidiem par nodarbību dalās tā dalībnieks Lauris: „Es augstu novērtēju iespēju piedalīties šajā pasākumā, priecājos atklāt jaunas lietas par sevi, izprast un izvērtēt sevi, aizdomāties, cik tas, ko darām tagad, ir svarīgi, lai nākotnē sasniegtu vairāk. Nodarbības laikā pildījām DISC personības testu ar to var noskaidrot personas uzvedības tipus. Pēc testa aizpildīšanas individuālā sarunā ar nodarbības vadītāju uzzināju daudz ko jaunu par sevi, piemēram, to, ka man patīk uzņemties atbildību, gribu visu pabeigt laicīgi un kvalitatīvi, sevi nenovērtēju tik augstu, cik man vajadzētu.” Tāpat aktivitātēs tika pievērsta uzmanība jautājumiem arī par vērtību apzināšanos un pašapziņu. Nodarbību vadītāja uzsvēra, ka ļoti svarīgs personības raksturojošs rādītājs mūsdienās ir attieksme, Dace dalījās ar savu pieredzi, kas gūta, veicot personāli atlasi uzņēmumā, kur savulaik strādājusi.

Bieži vien jaunieši vidū par darbu ārzemēs izplatās ļoti pretrunīga un uz stereotipiem balstīta informācija. Ir vieni, kas ļoti slavē darbu un dzīvi ārzemēs, otri, kas savos komentāros ir visai atturīgi. Ar mērķi noskaidrot, kā ar darbu un dzīvi ārzemēs ir veicies dažādiem apkārtnes jauniešiem, skolā tika rīkota sarunu pēcpusdiena par darbu ārzemēs. Ar saviem pieredzes stāstiem Vārkavas vidusskolā viesojās jauni, interesanti un drosmīgi viesi — Kristers Drukalskis, Mārcis Rukmanis, Alise Vilcāne, Reinis Miezītis un Kārlis Kaucis. Sarunas tika organizētas mazākās grupās, klausītājiem ik pēc laika mainoties vietām. Skolēni viesiem varēja uzdot visus interesējošos jautājumus par darbu, par naudu, atpūtu, sadzīvi un citām lietām, kas skar katra aizbraucēja ikdienas dzīvi. “Tu ārzemēs esi tikai iebraucējs un, lai sevi pierādītu, ir ļoti, ļoti jācenšas. Pat, ja tu saproti, ka esi par savu priekšnieku daudz gudrāks, tu nevari pakāpties augstāk, jo neesi vietējais. Mums šeit, Latvijā, cilvēks ir vērtība, jo mūsu ir maz. Tur strādāt gribētāju ir ļoti daudz, ja priekšniekam pateiksi, ka uz darbu sestdienā neiesi, tevi uzreiz atlaidīs un vietā paņems nākamo,” ar skarbo realitāti dalījās savulaik Lielbritānijā noliktavās strādājošie jaunieši. „Tāpat arī daudzas lietas, kas pie mums ir viegli pieejamas un pašsaprotamas, ārzemēs ir ekskluzīvas. Piemēram, kad vēlējos ar draugiem pacept uz grila gaļu, par mazu malkas klēpīti bija jāmaksā 10 euro. Anglijā katrs koks pieder Lielbritānijas karalienei. Nevar tā, kā pie mums – aiziet uz kādu grāvmalu un sazāģēt sev, cik vēlies,” pastāstīja Kārlis. Savukārt Mārcis un Alise izmēģināja darbu Nīderlandē siltumnīcās. Darbs esot bijis ļoti smags, atceras Alise: “Tad, kad Nīderlandē laukā bija +30 grādi, siltumnīcā, kur strādāju bija +60. Bija ļoti, ļoti grūti tādā karstumā. Tad mums vajadzēja celties trijos naktī un piecos sākt strādāt.”

Rudens brīvlaika nedēļā skolēni tika aicināti iesaistīties radošās aktivitātēs — nedaudz iepazīt fotogrāfa un mākslas fotogrāfijas pasauli. Radošās nodarbības
„Mākslas foto fokusā” vadīja foto māksliniece un foto skolas „ProPhoto” vadītāja Marta Bižāne. Projekta dalībnieki nodarbību laikā ieguva jaunas zināšanas un attīstīja savas prasmes fotografēšanā un fotoaparāta iestatījumu regulēšanā. Tika izmēģinātas radošas pieejas portretu fotografēšanā un gala rezultāts — uzņemtās fotogrāfijas izdevās ļoti labas. Ar iespaidiem un iegūto notikušajās nodarbībās dalās Sigita: „Uzzināju kā fotoaparātā mainīt slēdža ātrumu, tādējādi iegūstot ļoti radošas fotogrāfijas. Iepazinos ar Peter Lindberg fotografēšanas stilu. Kopā ar komandas biedriem centāmies uzņemt fotogrāfijas, kas līdzīgas viņa uzņemtajām. Tas palīdzēja veidot izpratni par fotogrāfijas uzņemšanu, fotogrāfiju nozīmi cilvēku dzīvēs un savu fotografēšanas stilu.” No skolēnu darbiem skolā tiek plānots izveidot arī nelielu fotogrāfiju izstādi.

Nākamās projekta aktivitātes ir plānotas novembra beigās un decembrī, šoreiz — uz muzikālas nots. Jauniešiem tiks piedāvāta iespēja iepazīt dažādus mūzikas instrumentus, patrenēties to spēlē un apgūt jaunas dziedāšanas iemaņas. Plānots, ka projekta dalībnieki izveidos interesantus priekšnesumus skolas Ziemassvētku koncertam. Savukārt pēc jaunā gada skolā viesosies sabiedrībā zināmi cilvēki, pēcāk arī ārzemju studenti un brīvprātīgā darba veicēji. Par visām projekta aktivitātēm var uzzināt biedrības internetvietnē (www.jaunvide.lv). Visas nodarbības ir bez maksas, jauniešiem tiek nodrošinātas tējas pauzes un transports nokļūšanai uz mājām.

Projektu “Esi drošs un radošs!” pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).